Forside Jammerbugt

Åbent arkiv i Biersted

Arkivernes dag

Udstilling i weekenden 10. - 11. november 2012.

Emne:  Husker du?

Gensynsglæde i arkivet

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde i weekenden 10. – 11. november åben hus i foreningens lokaler i kælderen på Biersted Skole med temaet: Husker du?

For både de 100 gæster og bestyrelse blev det en uforglemmelig weekend.

Der blev indleveret materiale til foreningen i form af arkivalier, fotos og malerier, og mange gæster tilkendegav, at de også havde arkivalier, som foreningen på et senere tidspunkt ville få overdraget.

Lørdag formiddag var der gratis kaffe og rundstykker, hvortil der var stort rykind allerede fra kl. 9.00. Specielt glædeligt var det at se, at der kom en del gæster bosiddende udenfor arkivets dækningsområde. Disse havde et håb om at finde noget omkring deres aner, hvilket kunne være et billede af steder eller af familiemedlemmer. Kendetegnende for de fleste var ønsket om at se billeder fra deres skolegang og konfirmation i Biersted og Nørhalne.

Arkivet opbevarer konfirmationsbilleder fra Biersted Kirke fra 1917 og frem til i dag. På en del af disse billeder er der personer, som der ikke er sat navne på, og der var mange af de fremmødte, der kunne bidrage med en opklaring heraf, hvilket er noget, som arkivet sætter stor pris på.

Søndag eftermiddag var der flere familier, som havde aftalt at mødes for sammen at genopleve barndommen og ungdommen i Biersted eller Nørhalne.

Udover at se lokalarkivets permanente udstilling og de billeder, udklip, protokoller og lignende, som var lagt frem, var der også rig lejlighed til at komme i snak om en svunden tid over en kop kaffe.

Der var flere, som oplevede at gense skolekammerater, som de ikke har set siden de forlod skolen for mere end 50 år siden. En af gæsterne traf sågar sin barnepige, som han ikke havde set i mere end 60 år. Sådan var der flere rørende gensynsglæder hen over weekenden, og der kom også nogle sjove sandheder frem fra fortiden.  

Tombolaen, som private og firmaer havde betænkt med gevinster, var et tilløbsstykke, og allerede søndag middag var der udsolgt. Glædeligt var det også, at foreningen fik øget sit medlemsantal.

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening fungerer på frivillig basis. Årskontingentet er på 25 kr. pr. person. Det lave beløb skyldes tildels, at Jammerbugt Kommune, udover et årligt tilskud på 2.000 kr. til foreningen, stiller lokalerne gratis til rådighed.

En del af foreningens fotos kan ses via nettet på

www.jammerbugthistorie.dk eller www.bierstednet.dk og her er der også mulighed for at orientere sig om foreningens fremtidige arrangementer, og få nærmere oplysninger om, hvor og hvordan man kommer i kontakt med Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening.