Forside Jammerbugt

Nyheder Biersted

Foredrag

Mandag den 19. marts 2018 kl. 19,30 på Nørhalne Skole, Bygaden

Vi inviterer til en spændende aften, hvor Poul Østergaard kommer og fortæller over emnet

"Vejen gennem livet"

hvor tilfældigheder har haft stor betydning / indflydelse.

poul stergaard til plakat og hjemmeside

Poul er født i 1948 og opvokset på Engvej i Nørhalne.

Efter 7 års skolegang og 5 mdr. på ungdomsskole,landbrugsmedhjælper og kurser indenfor byggeri gik turen til København, hvor han arbejdede med brobyggeri.

Han vendte senere tilbage til Nordjylland og bosatte sig i Nørhalne.

I 1980 købte han entreprenørforretning.

 

Tag gerne familie, naboer og venner med.

Arrangementet med kaffe/the og brød koster kr. 50,00.

Tilmelding til et bestyrelsesmedlem senest den 15. marts.

 

 

- o -

Generalforsamling 2018

Generalforsamling afholdes

Mandag den 12. februar kl. 19,30 i foreningens lokale, Idrætsvej 11, kælderen, Biersted Skole.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Efter generalforsamlingen serveres kaffe/the og brød, og der vil være musikalsk underholdning/fællessang ved

kirkesanger Morten Krogh Mortensen.

 

 

 

- o -

 

Sensommerfest 2017

Mandag den 25. september 2017 var Ketty Johansson på besøg i arkivet og 100 gæster var mødt op for at høre om den gamle kongsgård ”Bjørnkær” som er beliggende i Biersted sogn.

Bjørnkær er opført i 1503 og tilhørte kronen indtil 1578. Vi fik et indblik i gårdens betydning for omegnens befolkning og udviklingen for bondestanden op igennem tiden.

Nogle af gårdens tidligere ejere blev fremhævet og til især en af dem, blev der knyttet kommentarer, det var Jacob Glerup, som havde legeret årlig renter til skoleholderens løn i Biersted. Denne udbetaling har fundet sted helt frem til i dag, og beløbet er vist ikke blevet reguleret, siden det startede helt tilbage i 1700 tallet.

Nogle af tilhørerne havde arbejdet på gården mens Mariane og Dagny Callesen var ejere, og de kunne huske nogle episoder og fortælle om oplevelser de havde haft dengang. Også familiemedlemmer, som var til stede, fortalte om, hvordan det var at komme på besøg i den gamle herregård.

Arkivet fik doneret 2 malerier af gården, begge malet af Bierstedmaleren David Guldberg.

Hans P. Urth havde tjent på Bjørnkær og supplerede med at fortælle om hvordan en arbejdsdag foregik i tresserne.

 

Gamle billeder studeres.

 

 

-  0  -

 

Arkivernes dag 2017

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde i weekenden 11. og 12. November inviteret til Åben hus.

Anledningen var markeringen af den årlige tilbagevendende begivenhed ”Arkivernes Dag”.

Allerede lørdag kl. 9.00, da dørene blev åbnet, var der stort rykind. Gratis kaffe og rundstykker var populært, og snakken gik på kryds og tværs ved bordene.

ben arkiv 2017 2

ben arkiv 2017  1

ben hus 2017 4

Søndag eftermiddag gæstede Biersteds tidligere købmand Nelly og Jørgen Tranholm arkivet og fik en snak med Elis Thomsen til højre.

 

En tombola, hvor både private og lokale forretningsdrivende havde bidraget med gaver, kunne også melde alt udsolgt søndag eftermiddag.

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle, der har bidraget med gaver til tombolaen. Overskuddet fra tombolaen er med til at skaffe midler til foreningens arbejde.

 

ben arkiv 2017 3

Jens-Kristian Sørensen til højre var heldig i tombolaen og vandt en kurv, men 5 årige Christian Selvejer vandt en dåse med bolsjer.

 

Ligesom de tidligere år var der stor interesse for at se konfirmationsbilleder, og det viste sig, at der er flere billeder, hvor foreningen mangler at få sat navne på, ligesom der findes konfirmationsårgange, hvor foreningen helt mangler billeder. Flere af de besøgende oplyste, at de ville gå hjem og undersøge, om de skulle have et konfirmationsbillede i deres gemmer, så den lokalhistoriske forening kan få en komplet samling.

ben arkiv 2017 5

Mathias Krog til højre hjalp arkivleder Martha Dahl Pedersen med at få sat navne på nogle billeder fra Biersted Idrætsforening. Jakob Sørensen 8 år i midten kigger interesseret med.

 

ben hus 2017 6

Arkivleder Martha Dahl Pedersen er ved at få hjælp fra Mikkel Lund til højre og Camilla Kjeldsen til at få sat de rigtige adresser på et gårdmaleri.

 

 

 

-  o  -

 

"RØDDER" ved Kirsten Jensen

 

Foreningen havde den 20. marts 2017 besøg af Kirsten Jensen,

der holdt et fantastisk foredrag for ca. 100 gæster på Nørhalne skole.

 

Foredraget var dedikeret Rødder, fordi Kirsten trods mange år i udlandet
altid har haft og følt stor tilknytning til Vendsyssel, Nørhalne og alle de venner og familie,
der har fulgt hende gennem livet.
Hun fortalte, at hun altid har følt det som en opgave at holde ved sine rødder,
være tro mod det sted, hun kom fra.

Barndommen var som andres i Nørhalne,
rimelig u-sofistikeret – hun gik i Nørhalne skole de første fem år.

Fritiden gik med sport og leg med de mange kammerater, der var indenfor gå-afstand.

I skolen skulle der tales ”fint” , men udenfor talte alle dialekt.

Verdenshjørnerne var ”blø’en, muusen, he’en og engen”.

Efter 7nde klasse, gik turen til Åbybro, og her fik hun Jens Mikkelsen som klasselærer,
og for hende var han en fantastik lærer, som gav hende lyst til at gå den maritime vej.
Han var selv styrmand.


Efter endt realeksamen var kursen sat mod Københavns Navigationsskole, hvor hun blev telegrafist i 1977.

Det første job blev i Grønland – Umanak, hvor Kirsten arbejdede i 9 måneder,
og her 40 år efter, står tiden deroppe stadig malet stærkt i hendes sind,
ligesom mindet om en fantastisk natur, og et fantastisk gæstfrit folk.

Sømandsdrømmen blev udlevet i A.P.Møller, hvor hun sejlede verdenshavene tyndt i seks år.
Her mødte Kirsten nogle skønne typer og lærte at tilpasse sig det noget specielle liv til søs.
Man var tæt på hinanden og lærte at blive langmodig med andres særheder og vaner.
Piger til søs var dengang og er stadig et særsyn, men hun oplevede,
at alle jo havde sine pligter og opgaver om bord, og respekten fik man, når man kunne sit kram.

Hun fortalte også, at vel var der da udfordringer undervejs,
men de blev klaret med fælles hjælp , og at se verden som sømand er anderledes end som turist,
men ikke mindre spændende.

Efter seks år til søs fik Kirsten lejlighed til at arbejde på rederiets hovedkontor.
Og med sømandslivet bag sig, måtte hun tilbage på skolebænken, og gik over i HR (personale) sporet.

Det blev til tre år i Skibspersonnel, inden hendes ægtefælle blev udstationeret til England,
hvor også Kirsten kunne fortsætte i rederiet.
Hun endte med at blive personalechef for England, og efter 12 år i det britiske,
var det hendes tur til at blive udstationeret.


Denne gang blev det USA, hvor hun beskæftigede sig med organisations og personale udvikling.

Både i England og i USA forblev parret meget danske, og så meget til familie og venner,
som gerne besøgte dem, ligesom de ofte kom på besøg.

13 spændende år i USA blev det til,
og efter et enkelt skift fra det Mærsk-blå via et japansk rederi, stod hun uden job,
og der var ikke tvivl i hendes sind om, at det næste job skulle være i Danmark.

Og appelsinen faldt i hendes turban, da hun via sit store netværk
kunne skrive kontrakt med Wrist Ship Supply i Nørresundby, og atter kom til at bo i Vendsyssel.

Ringen er sluttet – Kirsten er tilbage til rødderne, venner og familie,
som hun heldigvis var klog nok til aldrig at give slip på, trods en global tilværelse.

 

 

 

                                                 -  o  -

Flere artikler...