Forside Jammerbugt

Nyheder Biersted

Åbent arkiv i Biersted

Arkivernes dag

Udstilling i weekenden 10. - 11. november 2012.

Emne:  Husker du?

Gensynsglæde i arkivet

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde i weekenden 10. – 11. november åben hus i foreningens lokaler i kælderen på Biersted Skole med temaet: Husker du?

For både de 100 gæster og bestyrelse blev det en uforglemmelig weekend.

Der blev indleveret materiale til foreningen i form af arkivalier, fotos og malerier, og mange gæster tilkendegav, at de også havde arkivalier, som foreningen på et senere tidspunkt ville få overdraget.

Lørdag formiddag var der gratis kaffe og rundstykker, hvortil der var stort rykind allerede fra kl. 9.00. Specielt glædeligt var det at se, at der kom en del gæster bosiddende udenfor arkivets dækningsområde. Disse havde et håb om at finde noget omkring deres aner, hvilket kunne være et billede af steder eller af familiemedlemmer. Kendetegnende for de fleste var ønsket om at se billeder fra deres skolegang og konfirmation i Biersted og Nørhalne.

Arkivet opbevarer konfirmationsbilleder fra Biersted Kirke fra 1917 og frem til i dag. På en del af disse billeder er der personer, som der ikke er sat navne på, og der var mange af de fremmødte, der kunne bidrage med en opklaring heraf, hvilket er noget, som arkivet sætter stor pris på.

Søndag eftermiddag var der flere familier, som havde aftalt at mødes for sammen at genopleve barndommen og ungdommen i Biersted eller Nørhalne.

Udover at se lokalarkivets permanente udstilling og de billeder, udklip, protokoller og lignende, som var lagt frem, var der også rig lejlighed til at komme i snak om en svunden tid over en kop kaffe.

Der var flere, som oplevede at gense skolekammerater, som de ikke har set siden de forlod skolen for mere end 50 år siden. En af gæsterne traf sågar sin barnepige, som han ikke havde set i mere end 60 år. Sådan var der flere rørende gensynsglæder hen over weekenden, og der kom også nogle sjove sandheder frem fra fortiden.  

Tombolaen, som private og firmaer havde betænkt med gevinster, var et tilløbsstykke, og allerede søndag middag var der udsolgt. Glædeligt var det også, at foreningen fik øget sit medlemsantal.

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening fungerer på frivillig basis. Årskontingentet er på 25 kr. pr. person. Det lave beløb skyldes tildels, at Jammerbugt Kommune, udover et årligt tilskud på 2.000 kr. til foreningen, stiller lokalerne gratis til rådighed.

En del af foreningens fotos kan ses via nettet på

www.jammerbugthistorie.dk eller www.bierstednet.dk og her er der også mulighed for at orientere sig om foreningens fremtidige arrangementer, og få nærmere oplysninger om, hvor og hvordan man kommer i kontakt med Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening.

 

Livet i Store Vildmose

 

 

 

 

Jan Svendsen om Store Vildmose

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har haft foredragsaften i foreningens lokaler i kælderen på Biersted Skole ved journalist og forfatter Jan Svendsen, der netop har udgivet bogen ”Livet i Store Vildmose”.

Jan Svendsen er den første, der har skrevet et samlet værk om Store Vildmose.

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske arkiv har bidraget til bogens tilblivelse med forskelligt materiale bl.a. flere billeder, og det var i den anledning, at han lagde vejen forbi arkivet og fortalte den spændende historie om Store Vildmose på sin meget underholdende måde.

Jan Svendsen fortalte om de mange myter og levn, der har omgæret Store Vildmose.

Om Bows-Niels og hans søn, som i marts 1906 drog ud i mosen efter lyng og ris til at fremstille koste og tørvekurve med, hvordan et voldsom snevejr med stærk blæst overraskede dem, og da vinden ændrede retning, kunne de ikke finde hjem. Trods en stor eftersøgning med 300 mænd, der dannede kæde tværs over mosen, så lykkedes det ikke at finde dem. Først et år senere blev deres jordiske rester fundet. Forinden gik folkesladderen om, at konen vist nok havde taget livet af sin mand og søn.

Mosen siges også at have været hjemsted for ulve, men en heks samlede flokken af ulve og drev dem i døden ved at lede dem ud i det vådområde, der efterfølgende har fået navnet Ulvedybet.

Mosen har haft stor betydning under de 2 verdenskrige, idet der blev gravet tørv både manuelt og siden ved hjælp af maskiner. Tørv var den alt overskyggende energikilde. Det var et hårdt slid at tjene til det daglige brød.

Historien om hvorfor Centralgården og de 19 staldgårde blev opført, om græsfennerne, om spagnumhøst, kartoffeldyrkning m.m. blev også belyst i Jan Svendsens foredrag ligesom nutiden og fremtiden for Store Vildmose blev berørt.

Det blev en både oplysende og interessant aften for de fremmødte, hvoraf mange valgte at købe et signeret eksemplar af bogen med hjem til yderligere fordybelse i Livet i Store Vildmose.

 

 

Sensommerfest

Lilli Bjerregaard i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening til sensommerfest 240912

  

 

Lilli Bjerregaard fra Aabybro gæstede  den 24. september 2012 Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Arkiv og fortalte de 85 fremmødte tilhørere ”om det at være barn af mosen”.

Lilli blev født i Haverslev, og da hun var 2 år flyttede familien til Centralgården i Store Vildmose. Her blev faderen traktorfører, og moderen gjorde rent på elevværelserne. Senere flyttede familien fra Centralgården til Skovengene, hvor forældrene forpagtede en ejendom, som de sidenhen købte.  Det var en tid med trange økonomiske kår, og børneflokken kom efterhånden til at tælle 6 børn. Bekvemmeligheder, som folk i dag anser for livsnødvendige, fandtes ikke derude i mosen.

Lilli fortalte om hverdagens store og små oplevelser på både godt og ondt.  Selv om det var barske tider, hvor børnene deltog i hårdt arbejde, mindes hun også dejlige stunder, bl.a. når hun og omegnens børn badede i Fridas Badekar, og hun kan stadig huske Frida, som stedet er opkaldt efter. Børnene måtte passe sig selv, og hun fortalte til stor morskab om små episoder, bl. a. om en gang, hvor deres tidsfordriv var faldet uheldigt ud, med store omkostninger til følge, men hun husker ingen afstraffelse af den grund. Lilli mindes også med glæde den store gæstfrihed, der trods alt var  både i hjemmet og hos de nærliggende beboere i mosen.

Lilli berettede om sin far og mor, som efterhånden fik etableret en stor maskinstation, som betjente landmænd i miles omkreds. Hun deltog også i dette arbejde, og på den måde var det en hård opvækst. Hun mindes ikke, at der fandt nogen egentlig oplæring sted. Med slid og stædighed lærte hun sig selv op til at føre traktor og udføre meget store opgaver.  Sådant var det bare dengang, husker hun.   Som 18 årig fik hun arbejde på Thrige Titan i Aalborg, og her tjente hun gode penge, indtil en krise på stedet medførte, at de ansatte kom på arbejdsfordeling. Her fik hun hjælp af gode veninder, som skaffede hende arbejde på et bomuldsspinderi i Sverige, og så var der igen gode penge at tjene. Udenlands opholdet kom til at vare i syv et halvt år inden Lilli vendte tilbage.

Lilli er ikke i tvivl om, at det er opvæksten i mosen, som har givet hende den viljestyrke og glæde ved livet, som hun har i dag, og så elsker hun naturen og færdes meget gerne udendørs.

Lilli Bjerregaard har en fantastisk fortællerevne til at virkeliggøre små episoder, som på samme tid er både komisk, rørende og dybt alvorlige og alle gik hjem en god oplevelse rigere.

 

Udstilling

Foreningen har afholdt udstilling om skoler i Biersted og Nørhalne.

Om lørdagen var der først på dagen kaffe og rundstykker,under resten af udstillingen var der kaffe og sodavand til børnene.

Udstillingen var godt besøgt ca. 150 gæster.

Der blev afleveret en del arkivalier, billeder og museumsting.

Sensommerfest

Poul Rom i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening til sensommerfest 260911


Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde i forbindelse med sensommerfesten, der blev afholdt på Biersted Skole den 26.09, besøg af tidligere dyrlæge Poul Rom, der havde praksis i Biersted fra 1968 til 2002. Det blev en både interessant og underholdende aften, hvor de over 100 fremmødte fik et indblik i dagligdagen i en dyrlægepraksis på landet.
Efter veloverstået dyrlægeeksamen startede Poul Rom som assistent i en praksis i Midtjylland. Efter nogle år kom lysten til at være herre i eget hus.

Læs mere…