Arkiver

Filter 

 • Byfesten

  Ved byfesten i Birkelse vil vi lave en lille udstilling bl.andet med nogle før og nu billeder fra byen.Vi er på byfestpladsen d.9 juni fra kl.10 til kl.16....
 • udflugt

  Aftenudflugt. Aftenudflugten går til Harmonikamuseet Tranumengevej 250 . den 4 juni ,entre med kaffe og småkager er 50 kr. Vi kører fra Vedsted Kirkes p. plads kl.17.Vi kører i egne biler ,tilmelding og hvis der er nogen der har brug for kørelejlig...
 • Bestyrelsesmøde

  Mandag d.23-4-2012 kl 19 i Hjorths hus. På mødet skal der drøftes hvor aftenudflugten skal gå hen....
 • Generalforsamling

  Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening afholdt den 14. marts en meget velbesøgt generalforsamling. Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf det ene medlem Ole Samsøe havde valgt ikke at genopstille. I stedet valgtes til bestyrelsen Gunnar Dam-Jensen...
 • EDB-møde

  Onsdag den 7. marts afholdtes møde i arbejdsgruppen for den fælles portal jammerbugthistorie.dk Mødet blev holdt i Hjorts Hus i Birkelse, hvor Holger Rendbaek gjorde rede for projektets staus, hvad angår økonomi og tekniske detaljer. ...
 • Generalforsamling

  Vedsted lokalhistoriske Forening afholder Generalforsamling torsdag den 14 februar 2012 kl. 19.00 Hjorths Hus, Birkelse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der foredrag og billedfremvisning af H...