Forside Jammerbugt Artikkelarkiv

Generalforsamling Vedsted 2013

Foreningen har den 12. februar 2013 afholdt sin årlige generalforsamling.

Som ordstyrer valgtes Aage Ravn, der straks gav ordet til formanden, Sonja Thøgersen. Årets arrangementer blev gennemgået. Udflugten gik i år til Harmonikamuseet på Tranumvej, foreningen deltog i byfesten med en udstilling af bl.a. billeder fra Birkelse før og nu. I oktober var der åbent hus i arkivet, med særlig focus på skole- og konfirmationsbilleder fra 1950erne.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Under punktet valg til bestyrelse havde Hardy Pedersen valgt at stoppe efter en længere årrække. I stedet blev Herdis Gregersen valgt, så bestyrelsen nu består af: Sonja Thøgersen, John Andersen, Niels Erik Thomsen, Herdis Gregersen, Ole Steen Jensen, Erik Ravn Jensen og Else Marie Vægter. Som ny suppleant blev Ruth Poulsen valgt. Sonja Jensen fortsætter, også som suppleant.

Som bilagskontrollant og stedfortræder genvalgtes Chr. O. Jensen og Annemie Pedersen.

Kontingentet blev fastsat til stadig at være 25 kr.

              

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Henning Wilgaard, suppleret af hustren Inger, der fortalte levende om deres ophold i Israel. Henning har en årrække arbejdet som observatør på den besatte vestbred, og kunne med ord og billeder give en lærerig beskrivelse af de urolige forhold i Hebron området.