Forside Jammerbugt Artikkelarkiv

Generalforsamling Vedsted 2014

  

Tirsdag den 4. feb. 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn. Generalforsamlingen blev afholdt i Hjorths Hus med ca. 55 fremmødte medlemmer.

Mødet indledtes med valg af dirigent som faldt på Svend Andersen. Han gav straks ordet til formanden Sonja Thøgersen, der aflagde beretning over årets begivenheder. Her var bl.a. det nyeste tiltag, at foreningen har fået andet lokale til arkivet på Ulveskov Skole. Ikke alle ting er flyttet endnu, der ligger fortsat et stort arbejde i oprydning, flytning og indretning.

              

 

Herefter fremlagde revisor Bent Andreassen regnskabet på vegne af kasserer Niels Erik Thomsen, der var fraværende. Regnskabet blev godkendt.

Ole Jensen fremlagde et forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. Det var små kosmetiske ændringer, og de blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer var lutter genvalg, og blev derfor hurtigt overstået.

Kontingent blev fastholdt på 25 kr. årligt, og da ikke var emner til diskussion under eventuelt, gik man straks videre til aftenens underholdning.

              

Her gav godsejer Jørgen Skeel, Birkelse Hovedgård en fantastisk varm og levende beretning om både slægten Skeel og Hovedgårdens lange historie. Godset kan dateres helt tilbage til 1200-tallet, og har været i familien Skeels besiddelse siden sidst i 1600-tallet.

              

Beretningen var ledsaget af fotos med motiver af godset, omgivelserne og især de private gemakker, der var indrettet med stor respekt for mange hundrede års historie.

Til slut gav han en beskrivelse af de mange aktiviteter, han i dag er involveret i, både hjemme på godset og i udlandet.

              

Foreningen var herefter vært for kaffe med brød, og der var mulighed for almindelig løs snak, og spørgsmål til Jørgen Skeel.

Formanden takkede til slut for det imponerende store fremmøde, og god ro og orden under mødet.