Forside Jammerbugt Artikkelarkiv

Vedsted generalforsamling 2015

Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn

afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. februar kl. 19.00
i Hjorths Hus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent:
  b.  Formandens beretning.
  c.  Kassereren fremlægger regnskab.
  d.  Indkomne forslag.
  e.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  f.  Valg af bilagskontrollanter og en stedfortræder.
  g.  Fastsættelse af kontingent.
  h.  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med brød, og Else Larsen og Frede Knudsen underholder om tidligere tiders forretningsliv i Birkelse.

Bestyrelsen