Forside Jammerbugt Forside Generalforsamling mandag den 16. februar 2015

Foreningen blev stiftet den 26 april 1978 af en gruppe lokale borgere. Foreningen er en af de fire arkiver i den forhenværende Aabybro Kommune, derudover er der Egnssamlingen.
I dag har foreningen ca. 500 medlemmer fordelt på 300 husstande.
Foreningen har til huse i kælderen, Østre sikringsrum på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Foreningens opgave er at registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle, som måtte have interesse i at se det.
Foreningen har i dag ca. 4000 fotos, ca. 1300 små museumsting og 380 arkivfondsnumre. Disse ting er indleveret af ca. 415 givere.
Foreningen er fortsat interesseret i flere ting.

___________________________________________________________

 

Generalforsamling mandag den 16. februar 2015

 

 

 

  

Formanden for Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening Anne-Mitha Sørensen kunne i sin beretning glæde sig over, at foreningen i 2014 har haft 507 medlemmer, fordelt på 311 husstande. Det skete på foreningens generalforsamling, som foregik i kælderen på Biersted Skole.

  

Året har budt på flere forskellige arrangementer. I april holdt Inge-Lise Bach foredrag med titlen: Fra en to-værelses til en tjenestebolig i Nørhalne. Ved sensommerfesten i september fortalte Henrik Thorngaard om sin barndom og opvækst i Biersted og om sit job, som orkesterchef ved Prinsens Livregiment i Skive. Foredragets titel var: Fra Biersted til de kongelige gemakker. 

Ved årets mosefest i Biersted i juni måned var arkivet repræsenteret i et telt, hvor der var fremlagt forskellige billedmapper af både nyere og ældre dato.

  

Ved årets mosefest havde foreningen den glæde, at Tove Larsen blev udnævnt til ”Årets Bjessing 2014”. Tove Larsen har været kasserer i Lokalhistorisk Forening siden hun kom ind i bestyrelsen i marts 1997.

 

I efteråret søgte foreningen Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget om midler til indkøb af en ny kopimaskine. KFL udvalget bevilligede halvdelen af beløbet.

 

I november havde arkivet åben hus i en weekend med temaet ”husker du” og det var en stor succes.

 

I forbindelse med nedlæggelsen af Biersted Plejecenter blev Plejecenterets Vennekreds også nedlagt. Kassebeholdningen herfra blev fordelt til gavn for ældre i Biersted og Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening fik et gavebrev på 26.000. Pengene er øremærket til at etablere en lift til kælderen, så ældre og gang besværede kan komme ned i lokalerne, både i foreningens åbningstid, men også når der afvikles arrangementer. Foreningen arbejder i øjeblikket målrettet med at søge diverse fonde om yderligere økonomiske midler til lift-projektet.

  

Til bestyrelsen var der nyvalg af Wanda Præstegaard og Poul Svendsen fra Nørhalne samt genvalg til Anne-Mitha Sørensen.

 

Derudover består bestyrelsen af Martha Dahl Pedersen, Peter Gundersen, Inge Pedersen og Annagrethe Simonsen. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

 

Tove Larsen ønskede efter 18 år på kassererposten at udtræde af bestyrelsen. Tove Larsen overtager i stedet Wanda Præstegaards post som 1. suppleant. Frank Bæhrenz blev genvalgt til 2. suppleant, mens der var genvalg af Dorthe Vad og Ejvind Jensen som revisorer.

  

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og hjemmebag inden en til lejligheden nydannet trio tog over med musikalsk underholdning. Det var Per Ohlendorff guitar og sang. Leif Sørensen på klarinet og Jørgen Pedersen på keyboard. Repertoiret spændte over populær swing musik, fremført på både dansk og engelsk. De fremmødte havde rig lejlighed til at synge med på velkendte sange. Der var stående applaus til trioen og ekstra nummeret var temaet fra Matador, der blev fremført så melodisk, at man næsten for sine øjne kunne se Fernando Møge og Misse være til stede i det lokalhistoriske arkiv.

  

Næste arrangement i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening er mandag den 16. marts, hvor Aalborg Lufthavns direktør Søren Svendsen holder foredrag på Nørhalne Skole med titlen: Fra barndommens Nørhalne til international luftfart.

 

 

 

  

 

images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035