Forside Jammerbugt Artikkelarkiv

Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn

afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 17. februar 2016 kl. 19.00

i Hjorths Hus, Hjorths Vej 7.

 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
a.  Valg af dirigent:
b.  Formandens beretning.
c.  Kassereren fremlægger regnskab.
d.  Indkomne forslag.
e.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
f.  Valg af bilagskontrollanter og en stedfortræder.
g.  Fastsættelse af kontingent.
h.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalfor­samlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den afholdes.

Efter generalforsamlingen vil Bente og Erik Schmidt, Brovst berette om - og vise billeder - fra deres ophold i Grønland.