Forside Jammerbugt Forside Generalforsamling 2016

Foreningen blev stiftet den 26 april 1978 af en gruppe lokale borgere. Foreningen er en af de fire arkiver i den forhenværende Aabybro Kommune, derudover er der Egnssamlingen.
I dag har foreningen ca. 500 medlemmer fordelt på 300 husstande.
Foreningen har til huse i kælderen, Østre sikringsrum på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Foreningens opgave er at registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle, som måtte have interesse i at se det.
Foreningen har i dag ca. 4000 fotos, ca. 1300 små museumsting og 380 arkivfondsnumre. Disse ting er indleveret af ca. 415 givere.
Foreningen er fortsat interesseret i flere ting.

___________________________________________________________

 

Generalforsamling 2016

  

 2016.22.02 - erik srensen kresten fuglsagn og per ohlendorf

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og hjemmebag, mens en musikalsk trio bestående af Kresten Fuglsang og Erik Sørensen på harmonika samt Per Ohlensdorff på guitar underholdt med et bredt udvalg af sange, hvor der var mulighed for både at lytte og synge med på.

Formanden Anne-Mitha Sørensen kunne i sin beretning glæde sig over, at medlemstallet for 2015 viste 534 – en fremgang på 27.

I foråret 2015 blev der for første gang siden sammenlægningen af Biersted og Nørhalnes arkiver holdt et arrangement på Nørhalne Skole. Bestyrelsen var spændt på, hvordan opbakningen ville være. Det blev en overvældende succes med omkring 150 fremmødte. Det var Aalborg Lufthavnsdirektør Søren Svendsen, der holdt et foredrag med titlen: Fra barndommens Nørhalne og til international luftfart.

I september gæstede Kirsten Hedegaard Jensen fra Vestbjerg foreningen og fortalte om  Min mosters Hotel. 100 var mødt frem for at høre om tiden på Biersted Afholdshotel.

For at synliggøre Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening var foreningen tilstede i et telt både ved Forårsmarkedet i Nørhalne og Mosefesten i Biersted, hvor der var fremlagt et udsnit af billeder og udklip, som arkivet rummer. Mange benyttede sig af lejligheden til at kigge indenfor og samtidig få en snak med bestyrelsen. Det var glædelig at opleve den interesse og de positive tilkendegivelser, som foreningen fik.

Det årlige Åben Hus arrangement i november vil gå over i historien.  I forbindelse med nedlæggelsen af Biersted Plejecenter blev foreningen i november 2014 betænkt  med en gavecheck på 26.000 kr. fra Vennekredsen for Plejecentret. Pengene var øremærket til at få forbedret adgangsforholdene til arkivet. Det har længe været et ønske, at få monteret en lift i kælderhalsen, så ældre og gangbesværede kunne få mulighed for at besøge arkivet. Gavechecken på de 26.000 kr. var startskuddet til, at bestyrelsen gik i gang med at søge om økonomisk hjælp til gennemførelse af projektet. Takket være Spar Nord Fonden, der støttede med 25.000 kr. og Jammerbugt Kommunes KFL-udvalg og Tilgængelighedspuljen 2015, der bidrog med de resterende midler, så kunne Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade den 14. november holde indvielsestale og klippe snoren, så liften kunne tages i brug.

Annagrethe Simonsen og Tove Larsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Nyvalgt blev Bent Allan Christensen og Karen Aaen, mens der var genvalg af Martha Dahl Pedersen, Peter Gundersen og Inge Pedersen.

 

Næste arrangement i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening er mandag den 14. marts på Nørhalne Skole, hvor Børge Bach vil fortælle om sin opvækst i Nørhalne – vejen til divisionsspiller i AaB – om sin erhvervs karriere – med direktørposten i AaB som den største bedrift.

 

generalforsamling  2016

 

generalforsamling 2016

 

 

 

 - o -

images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035