Forside Jammerbugt Forside Generalforsamling 2017

Foreningen blev stiftet den 26 april 1978 af en gruppe lokale borgere. Foreningen er en af de fire arkiver i den forhenværende Aabybro Kommune, derudover er der Egnssamlingen.
I dag har foreningen ca. 500 medlemmer fordelt på 300 husstande.
Foreningen har til huse i kælderen, Østre sikringsrum på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Foreningens opgave er at registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle, som måtte have interesse i at se det.
Foreningen har i dag ca. 4000 fotos, ca. 1300 små museumsting og 380 arkivfondsnumre. Disse ting er indleveret af ca. 415 givere.
Foreningen er fortsat interesseret i flere ting.

___________________________________________________________

 

Generalforsamling 2017

 

Kurt Kristensen med band

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mandag den 13. februar holdt Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening generalforsamling
i deres lokaler i kælderen på Biersted Skole.

Formanden Anne-Mitha Sørensen kunne i sin beretning fortælle de 38 fremmødte,
at foreningen i 2016 havde 562 medlemmer, hvoraf 2 er æresmedlemmer,
nemlig Svend Aage Kristensen og Erling Fogh Jacobsen.

I marts sidste år var der et arrangement på Nørhalne Skole, hvor Børge Bach fortalte
om ”Et liv med fodbold” , og i september på Biersted Skole var det dyrlæge H.C. Sørensen,
der fortalte om ”Et liv med heste”.

Begge arrangementer havde omkring 70 deltagere.

For at synliggøre det lokalhistoriske både i Biersted og Nørhalne, så var foreningen
tilstede i et lille telt både under Mosefesten i Biersted, men også ved Forårsmarkedet i Nørhalne.

8. oktober var der i Bierstedhallen et arrangement ”Mød din by” indkaldt af Biersted Landsbyråd.
Arrangementet var en slags messe, hvor foreninger havde stande rundt om i hallen.
Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening var repræsenteret.
Når foreningen rykker ud af sine lokaler og er til at træffe, hvor en stor del af byens borgere mødes,
så skabes der nye relationer, og det har stor betydning for foreningen.

Anden weekend i november holdt arkivet som sædvanligt ”Åben hus”, hvor temaet var: ”Husker du”.
Omkring 100 dukkede op. Det er dejligt med besøgende, som kan bidrage med navne på billeder,
som foreningen har fået indleveret, hvor der måske kun er en enkelt person, som er identificeret.

Biersted Skole både lærere og elever har flere gange i løbet af året været på besøg
for at finde materiale til undervisning, projekter og andre opgaver.

Kassereren Wanda Præstegaard fremlagde regnskabet, som viser en pæn kassebeholdning,
og derfor blev det vedtaget, at kontingentet fastholdes uændret med 25 kr. pr. person for det kommende år.

Til bestyrelsen var der genvalg for en 2 års periode af Anne-Mitha Sørensen,
Wanda Præstegaard og Karen Aaen, mens Inge Pedersen, Peter Gundersen, Martha Dahl Pedersen
og Bent Allan Christensen ikke var på valg.

Efter generalforsamlingen var der underholdning, hvor Kurt Kristensen fra Nørhalne havde samlet 2
af sine musikalske venner Poul Svenson og Knud Erik Kristensen.
Kurt Kristensen fortalte bl.a. hvordan det var gået til, at han bosatte sig i Nørhalne.
Imellem sangene blev der fortalt forskellige anekdoter. Trioen fremførte nummeret ”Nørhalnesangen”
som Slåbrock Band i sin tid fik stor succes med – A´ er glad for, at A er født i Nørhalne.
John Mogensens ”Så længe jeg lever” og ”Fuglene letter mod vinden” var også på repertoiret.

Næste arrangement i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening foregår den 20. marts
på Nørhalne Skole, hvor Kirsten Jensen, der er født og opvokset i Nørhalne vil fortælle
om sit arbejdsliv med hele verden som arbejdsplads, men med rødderne
solidt plantet i den vendsysselske muld.

 

 

 

- o -

 

images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035