Forside Jammerbugt Forside Arkivernes dag 2017

Foreningen blev stiftet den 26 april 1978 af en gruppe lokale borgere. Foreningen er en af de fire arkiver i den forhenværende Aabybro Kommune, derudover er der Egnssamlingen.
I dag har foreningen ca. 500 medlemmer fordelt på 300 husstande.
Foreningen har til huse i kælderen, Østre sikringsrum på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Foreningens opgave er at registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle, som måtte have interesse i at se det.
Foreningen har i dag ca. 4000 fotos, ca. 1300 små museumsting og 380 arkivfondsnumre. Disse ting er indleveret af ca. 415 givere.
Foreningen er fortsat interesseret i flere ting.

___________________________________________________________

 

Arkivernes dag 2017

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde i weekenden 11. og 12. November inviteret til Åben hus.

Anledningen var markeringen af den årlige tilbagevendende begivenhed ”Arkivernes Dag”.

Allerede lørdag kl. 9.00, da dørene blev åbnet, var der stort rykind. Gratis kaffe og rundstykker var populært, og snakken gik på kryds og tværs ved bordene.

ben arkiv 2017 2

ben arkiv 2017  1

ben hus 2017 4

Søndag eftermiddag gæstede Biersteds tidligere købmand Nelly og Jørgen Tranholm arkivet og fik en snak med Elis Thomsen til højre.

 

En tombola, hvor både private og lokale forretningsdrivende havde bidraget med gaver, kunne også melde alt udsolgt søndag eftermiddag.

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle, der har bidraget med gaver til tombolaen. Overskuddet fra tombolaen er med til at skaffe midler til foreningens arbejde.

 

ben arkiv 2017 3

Jens-Kristian Sørensen til højre var heldig i tombolaen og vandt en kurv, men 5 årige Christian Selvejer vandt en dåse med bolsjer.

 

Ligesom de tidligere år var der stor interesse for at se konfirmationsbilleder, og det viste sig, at der er flere billeder, hvor foreningen mangler at få sat navne på, ligesom der findes konfirmationsårgange, hvor foreningen helt mangler billeder. Flere af de besøgende oplyste, at de ville gå hjem og undersøge, om de skulle have et konfirmationsbillede i deres gemmer, så den lokalhistoriske forening kan få en komplet samling.

ben arkiv 2017 5

Mathias Krog til højre hjalp arkivleder Martha Dahl Pedersen med at få sat navne på nogle billeder fra Biersted Idrætsforening. Jakob Sørensen 8 år i midten kigger interesseret med.

 

ben hus 2017 6

Arkivleder Martha Dahl Pedersen er ved at få hjælp fra Mikkel Lund til højre og Camilla Kjeldsen til at få sat de rigtige adresser på et gårdmaleri.

 

 

 

-  o  -

 

images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035