Forside Jammerbugt Persondataloven og foto

Persondatalov

Birkelse d. 1. jan. 2019

Vedr. fotografier og persondataloven.

Foreningen arbejder målrettet og seriøst ud fra gældende regler vedr. vort arbejde, og det omfatter naturligvis også de nye regler vedr. offentliggørelse af fotografier på internettet. I vores tilfælde offentliggøres Foreningens fotografier via portalen kaldet arkiv.dk

I vort daglige arbejde opererer vi ud fra et operationelt præget regelsæt, som omfatter at:

  • vi offentliggør fotografier af personer, hvis de selv har givet samtykke hertil

  • vi offentliggør portrætfotografier af personer, hvis billedet skønnes optaget med publicering som hensigt. Det gælder f.eks. fotos af politikere, sportsudøvere, embedsmænd o. lign. Det gælder også portrætfotos indsendt til publicering i en avis eller et andet trykt medie

  • vi offentliggør fotografier af genkendelige personer, hvis billedet er taget i det offentlige rum eller ved en begivenhed, hvortil der er offentlig adgang, og hvor situationen ikke skønnes at være krænkende for den pågældende

Derudover offentliggør vi normalt ikke fotografier af genkendelige, identificerbare eller navngivne personer på Internettet før at fotografierne er 75 år gamle. Aldersgrænsen svarer til arkivlovens frist for publicering af personfølsomme data.

Fotografier af elever i skoler o. lign. betragtes som optaget i en offentlig sammenhæng og med distribution for øje, men alligevel offentliggøres de normalt først 50 år efter optagelsen. Billeder af konfirmander offentliggøres først efter at de er 75 år gamle. Endelig offentliggør vi aldrig fotografier af personer, hvor optagelsen kan skønnes at virke krænkende.

Foreningen skønner i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt et fotografi kan publiceres. Og du er altid velkommen til at henvende dig til Foreningen, hvis du mener, at vi uretmæssigt har publiceret et fotografi på Internettet. Skulle vi imidlertid have fået oplyst forkerte oplysninger vedr. datering af et fotografi, så har vi altid handlet i god tro.

Alle vore registreringsdata tastes ind i arkivsystemet kaldet ”Arkibas”, hvorefter de som nævnt offentliggøres på arkiv.dk – og det gælder også data vedr. fotografier. Dog kan vi vælge at offentliggøre en registrering vedr. et fotografi uden visning af selve fotografiet. Det gælder f.eks. for alle konfirmationsbilleder, som måtte være under 75 år gamle.

Behandling af persondata

Siden 2012 har borgere, der har indleveret materiale til Foreningen, skullet afgive en skriftlig erklæring, kaldet en donationserklæring. Udover en nøjere specificering af det afleverede materiale, så omtales heri også Foreningens rettigheder til brug af benævnte materialet - herunder specifikt retten til at bruge afleverede fotografier. Derudover anføres givers kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) samt andre aftaler, der er indgået med Foreningen ved indleveringen (kunne f.eks. være vedrørende personfølsomme data). Erklæringen afgives på en papirblanket, der udleveres af Foreningen, og som efterfølgende underskrives af giver (den der afleverer). Efterfølgende gemmes alle donationserklæringer.

Donationsoplysningerne registreres i en indkomstjournal i Arkibas, hvor vi som nævnt også registrerer oplysninger vedr. det materiale, som vi modtager. Vi henviser til den databehandleraftale, vi har indgået med Arkibas Aps.

Digitale kopier af billeder opbevares dels på Foreningens server, dels på den server som Arkibas Aps stiller til rådighed (en kopi laves når vi registrerer vort materiale på Arkibas).

Ophavsretsbeskyttede fotografier

Foreningen respekterer naturligvis ophavsretsloven. Det betyder, at vi offentliggør fotografiske værker (pressefotos og fotos optaget med kunstnerisk hensigt) i henhold til gældende aftale mellem selskabet Arkibas Aps og organisationen VISDA.

Er du rettighedshaver til fotografiske værker, så skal du i givet fald henvende dig til din faglige organisation eller til organisationen VISDA for at få vederlag for en offentliggørelse på arkiv.dk.

Fotografiske billeder publiceres når de er 50 år gamle (i praksis fotografier fra 1970 eller før). Nyere fotografier, hvor ophavshaver har givet sit samtykke til, at de må bruges i Foreningens arbejde, offentliggøres, som ovenfor nævnt, på arkiv.dk umiddelbart efter vor registrering.

Billedkunst

Foreningen kan publicere affotograferinger eller lignende digitale kopier af kunstværker i Foreningens eje, hvis værkets ophavsmand har givet sit samtykke hertil - eller hvis han har været død i 70 år. Det samme gælder kunstværker i privateje, hvis indehaveren af værket har givet sit samtykke hertil.

Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn