Foreningen blev stiftet den 26 april 1978 af en gruppe lokale borgere. Foreningen er en af de fire arkiver i den forhenværende Aabybro Kommune, derudover er der Egnssamlingen.
I dag har foreningen ca. 500 medlemmer fordelt på 300 husstande.
Foreningen har til huse i kælderen, Østre sikringsrum på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Foreningens opgave er at registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle, som måtte have interesse i at se det.
Foreningen har i dag ca. 4000 fotos, ca. 1300 små museumsting og 380 arkivfondsnumre. Disse ting er indleveret af ca. 415 givere.
Foreningen er fortsat interesseret i flere ting.

___________________________________________________________

 

Nyheder Biersted

Åbent arkiv 08. - 09. november 2014

 

 

 

Gavebrev på 26.000 kr. til Lokalhistorisk Forening

 

   

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde i weekenden 8. – 9. november åben hus i foreningens lokaler i kælderen på Biersted Skole med temaet: Husker du?

 

Både for gæster og bestyrelse blev det en uforglemmelig weekend.

   

Lørdag kl. 10.00 mødte hele bestyrelsen fra Vennekredsen for Biersted Plejehjem frem, idet foreningen netop er blevet nedlagt i forbindelse med lukningen af Biersted Plejehjem. I foreningens vedtægter stod der, at ved opløsning skulle eventuelle midler i Vennekredsen for Biersted Plejehjem bruges til aktiviteter til ældre i Biersted området.

   

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har gentagne gange fået opfordringer fra foreningens godt 500 medlemmer fordelt på lidt over 300 husstande om, at få forbedret adgangs forholdene til kælderen på Biersted Skole.

 

Den Lokalhistoriske Forening sendte derfor en ansøgning til Plejehjemmets Vennekreds om, at Arkivet gerne vil starte en opsparing med det formål at få forbedret adgangs forholdene. Kasserer i Plejehjemmets Vennekreds Bente Martinsen holdt en tale, hvori hun redegjorde for, hvordan Vennekredsen for et par år siden havde fået midler fra den nu nedlagte J.P. Pedersens Mindefond og sammenholdt med, at Biersted borgere havde været flinke til at støtte Vennekredsen, så var der ved opløsningen af Vennekredsen en pæn sum til fordeling til flere foreninger i Biersted.

 

Formanden for Plejehjemmets Vennekreds Kirsten Deleuran overbragte Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening et gavebrev på 26.000 kr. Formanden for Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening Anne-Mitha Sørensen takkede for den store sum penge, som foreningen er blevet betænkt med og hun kunne samtidigt fortælle, at allerede på mandag er der aftalt møde med en konsulent fra et elevatorfirma, så der kan komme gang i processen.

 

Punkt 1 – Hvad er prisen på en elevator.

 

Punkt 2 – Hvordan skaffer foreningen den resterende sum penge.

 

Punkt 3 – Det er kommunens bygninger, så foreningen skal også i dialog med de bygningsansvarlige i Jammerbugt Kommune.

 

Tidshorisonten for opfyldelse af ønsket om en forbedring af adgangs forholdene til Arkivet er formentlig et års tid.

   

Lørdag formiddag bød den Lokalhistoriske Forening på gratis kaffe og rundstykker og det var medvirkende til, at der var stort rykind allerede fra kl. 9.00. Kendetegnende for de fleste var ønsket om at se billeder fra deres skolegang og konfirmation.

 

Arkivet opbevarer konfirmationsbilleder fra Biersted Kirke fra 1917 og frem til i dag. På en del af disse billeder er der personer, som der ikke er sat navne på og det var der mange fremmødte, der kunne bidrage med en opklaring heraf, og det er noget, som arkivet sætter stor pris på.

 

Udover at se lokalarkivets permanente udstilling og de billeder, udklip, protokoller og lignende, som var lagt frem, så var der rig lejlighed til at komme i snak over en kop kaffe.

   

Tombolaen som private og firmaer havde betænkt med gevinster var et tilløbsstykke og allerede søndag middag var der udsolgt. Glædeligt var det også, at foreningen fik øget sit medlemsantal.

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening fungerer på frivillig basis. Årskontingentet er på 25 kr. og det skyldes, at Jammerbugt Kommune udover et årligt tilskud på 2.000 kr. til foreningen stiller lokalerne gratis til rådighed.

   

En del af foreningens fotos kan ses via nettet på www.jammerbugthistorie.dk eller www.bierstednet.dk og her er der også mulighed for at få nærmere oplysninger om, hvor og hvordan man kommer i kontakt med Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening.

     

  

 

 


Henrik Thorngaard

i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening

Sensommerfest den 15. september 2014. 

 

 

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har afholdt sensommerfest på Biersted Skole. 

103 var mødt frem for at høre Henrik Thorngaards foredrag: Fra Biersted til de kongelige gemakker.  

Henrik Thorngaard fortalte om sin barndom og opvækst i Biersted. Forældrene byggede et nyt hus ikke så langt fra Biersted station og hans mor Edith Thorngaard arbejdede hos sine svigerforældre i deres brødudsalg, der lå lige ved siden af Biersted Kro. Senere overtog Edith Thorngaard brødudsalget. Henrik Thorngaard mindedes, hvordan hans far pyntede vinduet op i brødudsalget til jul med et nisselandskab i vat. I den mørke december måned var det nødvendig med lys i vinduet for at se nisselandskabet. Også dengang tænkte man på energibesparelse og det var ikke nødvendig med lys i vinduet om natten. Henriks far udtænkte derfor sit helt eget tænd og sluk ur. Det var et vækkeur med en påmonteret snor, der førte hen til kontakten, og når uret ringede på et bestemt klokkeslæt, så rykkede den i snoren, hvorved kontakten blev aktiveret.

  

Dengang for 40 – 50 år siden var Biersted en landsby med mange butikker. Der var flere købmænd, en brugsforening, 2 slagtere, bageri, tankstation, autoværksteder og manufakturforretning. 

Henrik Thorngaard mindedes også i sin barndom de gode stunder hos sin onkel Selmer Thorngaard, der havde en tankstation, hvorfra der blev solgt benzin, cykler, knallerter, radioer og fjernsyn med mere. Der var en speciel duft i forretningen med alt det, der hang på væggene af dæk, cykelslanger, olie o.s.v. 

Dengang var der ikke selvbetjening ved benzinstanderen og ofte hjalp Henrik med påfyldning af benzin. Det var nemt at udregne prisen. 35 liter koster 35 kr. Lørdag eftermiddag leverede Selmer Thorngaard flaskegas ud til kunderne i området. Henrik var ofte med på turen, og her fik han sine første køretimer, når de kom ud på landet. Selmer slog Henrik på skulderen og sagde: ”Ska´ du køre knægt” og så satte Henrik sig over i mellem benene på Selmer, og så kunne han lige nå pedalerne. 

De køretimer hos Selmer var medvirkende til, at det kun var nødvendig med en enkel køretime, inden Henrik fik sit kørekort som 18 årig.

  

Henrik huskede også sine juleaftner, som altid foregik hos Selmer Thorngaard. Selmer Thorngaard var en ivrig jæger, og julemenuen var altid vildt, som han selv havde skudt. Det var ikke altid, at alle hagl var blevet fjernet inden tilberedningen, så de hagl, man fandt under spisningen, blev lagt på rad og række på tallerkenkanten.  

Nytårsaften blev fejret hjemme hos Henriks forældre sammen med onkel Selmer og tante Mary. Selmer Thorngaard solgte nytårsskyts fra tankstationen. Dengang var der ikke særlige lovkrav om opbevaring af fyrværkeri. Alt det der ikke var blevet solgt i forretningen inden lukketid nytårsaften havde Selmer med, og så kom der ellers gang i affyringen.

  

Overfor Henrik Thorngaards barndomshjem boede Valdemar Poulsen med hvem han fik mange gode fodboldsamtaler. Valdemar Poulsens hjem var som et fristed for Henrik – her fik han lov til alt det, som han ikke måtte derhjemme. Når han skulle slå Valdemar Poulsens græsplæne, spændte han Valdemars knallert foran plæneklipperen.  

I en sommerferie var han ansat ved Biersted Planteskole hos John Ørsted. Henrik fortalte, at han var glad for arbejdet, man alligevel har han ikke haft jord under neglene siden da.  

En stor del af fritiden blev brugt på fodbold, som han var dygtig til. Om vinteren deltog han på et hold, som spillede firmafodbold. Henrik mindedes de gode stunder, hvor holdet efter kampene for den lokale købmand Nelly og Jørgen Tranholm samledes i deres køkken og fik en enkelt øl.

 

Som 17 årig flyttede han i lejlighed i Aalborg, hvor han kom på gymnasium og senere på lærerseminarium. I flere sommerferier tjente han penge ved at arbejde for Nørresundby Dampvaskeri, hvor han kørte ud hentede og leverede vasketøjet.

  

Som uddannet lærer kom han på Aabybro Ungdomsskole, hvor Karlo Jensen var leder. Sideløbende med lærergerningen kom Henrik Thorngaard i gang med at arbejde for Danmarks Radio som musikproducer.  

I 1988 blev han kontaktet af DR Midt & Vest, som ville i gang med et nyt musik tiltag. Henrik sagde ja til tilbudet, hvor han forventede, at her ville han være i 5 år. Det blev imidlertid til 20 år.   

I 2008 blev han nemlig headhuntet til jobbet, som orkesterchef ved Prinsens Musikkorps i Skive. Prinsens Musikkorps er et professionel orkester på 16 mand, som servicerer kongehuset og derudover giver koncerter i mange sammenhænge.  

Jobbet som orkesterchef fører ham tæt ind på livet i kongehuset og giver mange spændende oplevelser. Henrik omtalte bl.a. prins Joachims bryllup med prinsesse Marie på Schackenborg. Hele bryllupsfesten foregik i et stort telt og Prinsens Musikkorps spillede både under middagen, og senere spillede de op til dans for de kongelige og deres gæster.  

Sidste sommer havde Prinsens Musikkorps den store glæde, at være med kongeparret i Frankrig på deres sommerophold. Der blev afholdt koncerter både på Château de Cayx og i de omkringliggende byer.   

Henrik Thorngaards job som orkesterchef er at tilrettelægge koncerter, lave aftaler med diverse implicerede både arrangører og solister samt sørge for at alt bliver afviklet korrekt. Alt i kongehuset foregår efter en nøje planlagt tidsplan. Prinsens Musikkorps spiller ikke noget musik, uden at det har været inde over prins Henriks skrivebord.  

Henrik Thorngaard fortalte, at Prins Henrik er en meget vidende personlighed. Ofte har Henrik Thorngaard tænkt, når han har ført samtaler med Prins Henrik, at det er overraskende at opleve den indsigt, som Prins Henrik har i alt muligt forskelligt.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra en to-værelses til en tjenestebolig

inge-lise bach foredrag 009

 

Interessant foredrag med Inge-Lise Bach

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har den 07.04.2014 haft besøg af Inge-Lise Bach, der holdt foredrag med titlen: Fra en to-værelses til en tjenestebolig i Nørhalne.

Inge-Lise Bach tog i foredraget udgangspunkt i sin barndom og opvækst. Hun er født i 1944 i Linderum og døbt i Ugilt kirke. Hendes mor var stuepige og hendes far kommis, og i slutningen af 1944 flytter familien til Frederikshavn, hvor faderen kommer til at arbejde i en vin og tobak butik.

Familien boede lige overfor en stor skolen – Ørnevejens skole med 1100 elever og 68 lærer.

Musik og sang var Inge-Lises store interesse allerede fra barn af, og Folkemusikskolen havde et pigekor, hvor man skulle bestå en optagelsesprøve for at komme med. Inge-Lise bestod prøven og fik der igennem mulighed for at komme med på sommerturné i Jylland. Det var stort for en pige på 12 år. Pigekorets leder var Tage Mortensen, der siden hen blev landskendt som leder af Danmarks Radios pigekor.

Inge-Lise begyndte også som 12 årig at spille på guitar og fik undervisning hos en murer i et havehus, hvor også Jens Bjørn fra ”De gyldne Løver” kom. Også dansen fængede Inge-Lise, og hun opnåede at blive Nordjysk Mester.

Fritiden blev brugt på håndbold og fodbold. Inge-Lise har haft Harald Nielsen som fodboldtræner, inden han drog til udlandet og blev professionel.

Dengang var pigefodbold ganske nyt, og modstandere skulle man køre langt udenbys for at møde, og da fodboldpigerne i efteråret 1960 brød med Frederikshavn Idrætsforening og dannede deres egen klub ”Santos”, så blev det endnu mere brug for økonomisk støtte. Men pigerne opnåede trods alt at blive nordjyske mestre i indendørs fodbold i Aalborghallen.

I 1962 startede Inge-Lise på Hjørring Seminarium, og i alle ferier underviste hun på musikskolen i Hjørring. I 1967 var hun færdiguddannet og søgte job i Nørhalne. Jens Aage Christensen og Johan Larsen var med i skolebestyrelsen, og de kørte rutebil begge to. Ansættelsessamtalen skete ved, at Inge-Lise skulle stille sig ved busskuret i Bygaden ved Nørhalne Skole, hvor så Jens Aage Christensen kom forbi med bussen og steg ud og snakkede med Inge-Lise. Da den samtale var slut, fik Inge-Lise besked på at gå over til Nørhalne Forsamlingshus og vente på, at Carl Johan Larsen kom forbi i hans bus. Sådan gik det til at Inge-Lise kom til Nørhalne Skole. Tjenesteboligen var dog ikke færdigbygget, så indtil november 67 boede Inge-Lise hos Helga og Holger Christensen, der ejede Nørhalne rutebilerne.

I 1972 blev hun opfordret til at søge til Vadum Skole, og da hun fik jobbet der, betød det, at hun måtte forlade tjenesteboligen i Nørhalne og det blev så i Biersted hun bosatte sig, hvilket hun har været meget glad for. Inge-lise Bach blev leder af Nordjysk Børnekor, og det gav nogle gode ulandsrejser til bl.a. Færøerne.

I 1992 var der faldende elevtal, og det betød, at Inge-Lise blev forflyttet til Grindsted Skole, hvor hun var i 10 år, og fra 2002-2004 var hun vikar i Nørhalne og Vedsted, hvorefter hun valgte at gå på efterløn.

Af repræsentative poster har Inge-Lise Bach været i bestyrelsen hos LOF i 27 år - Meniére-Tinnitusforeningen i 19 år - repræsentantskabet for TV-2 NORD i 18 år.

I 26 år har Inge-Lise spillet i harmonikaorkestret Go-jawten.

Inge-Lise Bach havde taget sin guitar med i kælderen på Biersted Skole, hvor foredraget fandt sted, og aftenen blev afsluttet med nogle muntre sange og viser.

inge-lise bach foredrag 012                    inge-lise bach foredrag 026                     inge-lise bach foredrag 027

Generalforsamling 2014

generalforsamling 2014 10

Generalforsamling i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening

Formanden for Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening Anne-Mitha Sørensen kunne i sin beretning glæde sig over, at foreningen i 2013 har haft 507 medlemmer, fordelt på 300 husstande. Det skete på foreningens generalforsamling, som foregik i kælderen på Biersted Skole.

Året har budt på flere forskellige arrangementer. I januar holdt bestyrelsesmedlem Freddy Jensen foredraget: Historier og anekdoter om folk og steder i Nordjylland. Ved sensommerfesten i september fortalte Niels Bahn om sin barndoms sommerferieoplevelser i Biersted. Det var virkelig en pragt præstation, at Niels Bahn var i stand til at gennemføre foredraget, idet han på det tidspunkt var mærket af alvorlig sygdom. I januar 2014 måtte Niels Bahn opgive kampen mod kræften.

Ved årets mosefest i Biersted i juni måned var arkivet repræsenteret i et telt, hvor der var fremlagt forskellige billedmapper af både nyere og ældre dato.

I november havde arkivet åben hus i en weekend med temaet ”husker du” og det var en stor succes.

Konfirmanderne fra Biersted Kirke årg. 1963 havde i oktober måned sat hinanden stævne og mødtes i arkivets lokaler til eftermiddagskaffe og for at få genopfriske gamle minder og høre om, hvordan livet har formet sig gennem de 50 år, der var gået. Klassen havde ikke været samlet siden de forlod skolen. Deres klasselærer fra dengang Arne Mortensen var også til stede.

Foreningen har indkøbt en lydoptager, så der kan laves optagelser. Esther Præstegaard har bl.a. fortalt om Biersted for mange år siden, sådan som hun husker det.

Til bestyrelsen var der nyvalg af Inge Pedersen fra Nørhalne samt genvalg til Martha Dahl Pedersen, Annagrethe Simonsen og Peter Gundersen.

Derudover består bestyrelsen af Tove Larsen, Freddy Jensen og Anne-Mitha Sørensen.

Frank Bæhrenz og Wanda Præstegaard blev nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen, mens der var genvalg af Dorthe Vad og Ejvind Jensen som revisorer.

Under evt. blev adgangsforholdene til foreningens lokaler nævnt, som en forhindring for ældre og gangbesværede til at møde frem. Der var forslag om, at Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening skulle gå til kommunen og forsøge at få lokaler i den nu nedlagte Børnehave Bjessingbo på Haldagervej.

Formanden Anne-Mitha Sørensen oplyste, at det har været drøftet i bestyrelsen, men foreningen har meget favorable vilkår i kælderen under skolen samt rigtig gode lokaleforhold.

Kommunen stiller lokalerne gratis til rådighed med lys, vand og varme og et årligt kommunalt tilskud på 2.000 kr. Den ordning giver ro til bestyrelsen til at koncentrere sig om det lokalhistoriske arbejde. En flytning til Bjessingbo vil indebære en række løbende driftsudgifter, som bestyrelsen så skal bruge kræfter på at tilvejebringe.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og hjemmebag inden Jørgen Pedersen på keyboard akkompagnerede Bjarne Pedersen, der sang et bredt udvalg af velkendte sange og viser.

generalforsamling 2014 09   generalforsamling 2014 07  generalforsamling 2014 08  generalforsamling 2014 05  lokalhistorisk generalforsamling 2014 002  lokalhistorisk generalforsamling 2014 010

 

Flere artikler...
images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035