Foreningen blev stiftet den 26 april 1978 af en gruppe lokale borgere. Foreningen er en af de fire arkiver i den forhenværende Aabybro Kommune, derudover er der Egnssamlingen.
I dag har foreningen ca. 500 medlemmer fordelt på 300 husstande.
Foreningen har til huse i kælderen, Østre sikringsrum på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Foreningens opgave er at registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle, som måtte have interesse i at se det.
Foreningen har i dag ca. 4000 fotos, ca. 1300 små museumsting og 380 arkivfondsnumre. Disse ting er indleveret af ca. 415 givere.
Foreningen er fortsat interesseret i flere ting.

___________________________________________________________

 

Nyheder Biersted

Åbent arkiv 09. - 10. november 2013

 

Jonna Kærvad afleverede effekter fra sin barndom til opbevaring i arkivet

Der var mange, der kiggede indenfor hos Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening, der i weekenden 09. – 10. november havde åbent arkiv i foreningens lokaler i kælderen på Biersted Skole med temaet: Husker du?

Der blev ved lejligheden indleveret barnevogn, klapvogn og en vugge, som giveren havde leget med som barn i 1960érne, og flere tilkendegav, at de havde gårdmalerier af bierstedmaleren David Guldberg, som foreningen på et senere tidspunkt vil få overdraget.

Lørdag formiddag var der gratis kaffe og rundstykker, og det var medvirkende til, at der var stort rykind allerede fra kl. 9.00. Kendetegnende for de fleste var ønsket om at se billeder fra deres skolegang og konfirmation.

Arkivet opbevarer konfirmationsbilleder fra Biersted Kirke fra 1917 og frem til i dag. På en del af disse billeder er der personer, som der ikke er sat navne på, og der var mange af de fremmødte, der kunne bidrage med en opklaring heraf, og det er noget, som arkivet sætter stor pris på.

Udover at se lokalarkivets permanente udstilling og de billeder, udklip, protokoller og lignende, som var lagt frem, så var der rig lejlighed til at komme i snak over en kop kaffe.

Tombolaen som private og firmaer havde betænkt med gevinster var et tilløbsstykke og indtægten herfra går til foreningens drift.

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening fungerer på frivillig basis. Årskontingentet er på 25 kr. og det skyldes, at Jammerbugt Kommune udover et årligt tilskud på 2.000 kr. til foreningen stiller lokalerne gratis til rådighed.

En del af foreningens fotos kan ses via nettet på

www.jammerbugthistorie.dk eller www.bierstednet.dk og her er der også mulighed for at få nærmere oplysninger om, hvor og hvordan man kommer i kontakt med Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening.

Sensommerfest

Niels Bahn i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening

Sensommerfest den 16.09.2013

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har afholdt sensommerfest på Biersted Skole. 63 var mødt frem for at høre Niels Bahns foredrag: Fra brosten til Biersted – en feriedreng i 50érne.

Niels Bahn fortalte om sin opvækst i Brandstrupgade i Aalborg som enebarn. Faderen var arbejdsmand og moderen hjemmegående.

Årets højdepunkt for en dreng på stenbroen var om sommeren i 1950érne, når turen gik til Biersted for at besøge moster Anna, der var gift med Niels Thorngaard.

Anna og Niels Thorngaard havde et brød- og mejeriudsalg. Hindbærsnitter og sodavand var ikke noget, som Niels Bahn oplevede i sit barndomshjem, men det blev serveret, når han kom på besøg hos moster Anna. I butikken solgte man mælk i løs vægt. Niels Thorngaard havde en mælkevogn, der blev trukket af en hest. Hver dag gik turen ud til Biersted Mejeri for at hente mælken, og Niels Bahn huskede tydeligt glæden ved at få lov til alene at styre hesten derud.

Engang skulle de på udflugt med mælkevogn og hest. Turen gik til det store mejeri i Aabybro. Da de kom til Biersted Mejeri, ville hesten ikke længere, og der måtte bestikkelse til i form at gulerødder og æbler for hver 10 meter for at komme videre, så det tog sin tid før de var fremme. Køreturen hjem fra Aabybro gik uden problemer.

I Biersted besøgte Niels Bahn også moster Clara, der var gift med Marius Manstrup. Anna og Niels Thorngaards søn Selmer Thorngaard var gift med Mary Thorngaard og de havde en cykel, radio og tv forretning samt en Esso benzintankstation på Stationsvej.

På et tidspunkt fik Selmer Thorngaard også en lillebil med plads til 7 personer, så han kunne køre taxa. Det blev til adskillige ture for Niels Bahn i lillebilen, når Selmer Thorngaard skulle transportere folk rundt i oplandet.

Selmer Thorngaard havde god forstand på dyr og planter og ofte gik turen ud i Vildmosen, hvor han delagtiggjorde Niels Bahn i naturens fortræffeligheder.

En anden person som Niels Bahn også fortalte forskellige oplevelser om i sit foredrag, var hans mors onkel Christian Simonsen, som i Biersted blev betragtet som lidt af en original. Han var skomager.

Niels Bahns forældre flyttede til Nr. Uttrup og fik bil omkring det tidspunkt, hvor han selv fik kørekort, og som ung var Niels Bahn stolt af sit kørekort. Engang skulle Niels Bahn køre Christian Simonsen til Lindholm Station. Da de nåede frem til stationen takkede Christian Simonsen for turen ved at sige: ”Tak for turen, nu gik det godt denne gang”.

Næste arrangement i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening er 9. og 10. november, hvor der er åben hus. Nærmere detaljer herom bliver annonceret i Aabybro Posten.

   

   

 

Generalforsamling 2013

Nyt Æresmedlem i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening har den 26. april 2013 eksisteret i 35 år.

I den anledning blev der udnævnt et nyt æresmedlem.

Det skete på foreningens generalforsamling, der foregik i kælderen på Biersted Skole mandag den 18. februar.

Det var formanden for Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening Jørgen Pedersen, der udnævnte Erling Fogh Jacobsen til æresmedlem og begrundede det med den store arbejdsindsats han gennem 20 år har lagt i bestyrelsesarbejdet. I august 1992 indtrådte Erling Fogh Jacobsen i bestyrelsen og var menig medlem frem til år 2000, hvorefter han var formand i 2 år. I perioden fra 2002 og frem til 2012 var han arkivleder. Både i forbindelse med at alt arkivmateriale fra Nørhalne Lokalhistoriske Forening kom til Biersted i 2008 og ved branden nogle år tidligere var Erling Fogh Jacobsen utrættelig i sin iver for at få lokaler og arkivalier rengjort, registreret og genplaceret. Når man ser rundt i lokalerne, kan vi stadig glæde os over det kvalitetsmæssige løft, vi fik dengang, sagde Jørgen Pedersen inden han overrakte diplom og blomster til Erling Fogh Jacobsen.

I formandsberetningen fortalte Jørgen Pedersen, at foreningen har godt 500 medlemmer fordelt på ca. 300 husstande. Ved Mosefesten i Biersted i juni måned var arkivet repræsenteret i et telt, hvor der var en udstilling af forskellige billedmapper. Det var glædeligt, at mange kiggede indenfor i teltet, også borger, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med foreningen.

Ved sensommerfesten i september var 85 mødt frem for at høre Lilli Nielsen fortælle om sin opvækst i mosen.

I oktober var forfatteren Jan Svendsen på besøg og fortalte om sin nyeste bogudgivelse ”Livet i Store Vildmose”.

I november havde arkivet åben hus i en weekend med temaet ”Husker du?” og det var en stor succes.  

Jørgen Pedersen ønskede efter 6 år i bestyrelsen at udtræde af arbejdsmæssige årsager. Tove Larsen og Anne-Mitha Sørensen blev genvalgt. Nyvalgt blev Freddy Jensen. Det lykkedes ikke at få valgt et bestyrelsesmedlem for 1 år, idet Erling Mariager Larsen fra Nørhalne af helbredsmæssige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen før tid. Bestyrelsen fik bemyndigelse til selv at finde en person.

Jørgen Pedersen fik stor ros for sine 6 år i bestyrelsen. Jørgen Pedersens uddannelse som tømrer har betydet, at arkivet i dag har alle malerier og billeder ophængt på skydeplader, så de er tilgængelige for alle besøgende. Sammen med arkivleder Erling Fogh Jacobsen har Jørgen Pedersen forbedret meget lokalemæssigt til gavn for arkivets brugere.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og hjemmebag inden foreningens formand Jørgen Pedersen på keyboard akkompagnerede Bjarne Pedersen, der sang et bredt udvalg af velkendte sange og viser.

 

 

 

Historier og anekdoter

Freddy Jensen i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening 280113. 

 

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening havde mandag aften besøg af Freddy Jensen, som fortalte historier og anekdoter om folk og steder i Nordjylland.

Det blev en interessant aften, hvor han tog de 50 tilhørere med på en historisk tidsrejse, som bragte dem langt omkring, dog med udgangspunkt i en omtale af nogle af de store nordjyske personligheder og steder, helt tilbage til vikingetiden, gennem middelalderen til reformationen i Danmark og videre til i dag.

Han fortalte om Børglum, som var en kongsgård, og om den katolske biskop Stygge Krumpen, der huserede på Børglum Kloster, og som på trods af, at han egentlig var en kirkens mand levede et mere lystigt liv end forventeligt. Længere mod øst lå kvindeklostret Vrejlev, og der fortaltes også, at livet blandt munkene på Børglum klosteret vist ikke har været så kedeligt endda, da der er fundet en underjordisk gang mellem Børglum Kloster og kvindeklostret.

Bondeoprøreren Skipper Clement blev naturligvis også omtalt. Han var nordjyde, født i Vedsted og gift med en pige fra Torngaard i Aabybro. Freddy tog os med på kampladsen, og vi hørte om krigene i Vendsyssel, hvor Skipper Clement til sidst blev taget til fange og senere henrettet. 

Fra vikingetiden nævntes Aggersborg, der ligger ved Limfjorden, og vi hørte om Harald Blåtand og Svend Tveskæg.

Vi hørte også om Ryåens tilblivelse via myten om manden, der med stokken fik vandet til at løbe, og om hvorledes han svor en forbandelse over åen, da nordjyderne alligevel ikke ville betale ham. Forbandelsen var, at åen ville tage et menneskeliv hvert år, og det har vist sig at holde stik. Freddy udledte moralen, at da ingen ved, hvornår åen er betalt, skal vi til stadighed frygte åen.

Af mere nutidig historie fortalte Freddy om nogle af de nordjyske forfattere med lokalt islæt. Fra Biersted stammer Gregers Andersen, som især er kendt for bogen  Lene Marie. I denne bog henvises til steder og personer i området, hvilke for lokalbefolkningen er let genkendelige.

Også forfatterne Thomas Olesen Løkken og Niels Anesen Sulsted blev nævnt som nogle af områdets bemærkelsesværdige personer. Det samme gælder for dem, at deres bøger også giver læserne mulighed for at drage sammenligninger mellem kendte steder og personer i området. For begges vedkommende var deres opvækst og liv præget af stor fattigdom og hårdt slid for at opretholde en middel levestandard.

Freddy Jensen viste en stor historisk viden og en iver for at fortælle, og tilhørerne kunne gå hjem beriget med en god oplevelse. 

 

 

Flere artikler...
images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035