Foreningen blev stiftet den 26 april 1978 af en gruppe lokale borgere. Foreningen er en af de fire arkiver i den forhenværende Aabybro Kommune, derudover er der Egnssamlingen.
I dag har foreningen ca. 500 medlemmer fordelt på 300 husstande.
Foreningen har til huse i kælderen, Østre sikringsrum på Biersted Skole, Idrætsvej 11. Foreningens opgave er at registrere og opbevare indleverede billeder, arkivalier og museumsting på bedste måde, og sørge for at de er tilgængelige for alle, som måtte have interesse i at se det.
Foreningen har i dag ca. 4000 fotos, ca. 1300 små museumsting og 380 arkivfondsnumre. Disse ting er indleveret af ca. 415 givere.
Foreningen er fortsat interesseret i flere ting.

___________________________________________________________

 

Nyheder Biersted

Generalforsamling 22. februar 2016

  

 2016.22.02 - erik srensen kresten fuglsagn og per ohlendorf

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og hjemmebag, mens en musikalsk trio bestående af Kresten Fuglsang og Erik Sørensen på harmonika samt Per Ohlensdorff på guitar underholdt med et bredt udvalg af sange, hvor der var mulighed for både at lytte og synge med på.

Formanden Anne-Mitha Sørensen kunne i sin beretning glæde sig over, at medlemstallet for 2015 viste 534 – en fremgang på 27. 

I foråret 2015 blev der for første gang siden sammenlægningen af Biersted og Nørhalnes arkiver holdt et arrangement på Nørhalne Skole. Bestyrelsen var spændt på, hvordan opbakningen ville være. Det blev en overvældende succes med omkring 150 fremmødte. Det var Aalborg Lufthavnsdirektør Søren Svendsen, der holdt et foredrag med titlen: Fra barndommens Nørhalne og til international luftfart.

I september gæstede Kirsten Hedegaard Jensen fra Vestbjerg foreningen og fortalte om  Min mosters Hotel. 100 var mødt frem for at høre om tiden på Biersted Afholdshotel.

For at synliggøre Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening var foreningen tilstede i et telt både ved Forårsmarkedet i Nørhalne og Mosefesten i Biersted, hvor der var fremlagt et udsnit af billeder og udklip, som arkivet rummer. Mange benyttede sig af lejligheden til at kigge indenfor og samtidig få en snak med bestyrelsen. Det var glædelig at opleve den interesse og de positive tilkendegivelser, som foreningen fik.

Det årlige Åben Hus arrangement i november vil gå over i historien.  I forbindelse med nedlæggelsen af Biersted Plejecenter blev foreningen i november 2014 betænkt  med en gavecheck på 26.000 kr. fra Vennekredsen for Plejecentret. Pengene var øremærket til at få forbedret adgangsforholdene til arkivet. Det har længe været et ønske, at få monteret en lift i kælderhalsen, så ældre og gangbesværede kunne få mulighed for at besøge arkivet. Gavechecken på de 26.000 kr. var startskuddet til, at bestyrelsen gik i gang med at søge om økonomisk hjælp til gennemførelse af projektet. Takket være Spar Nord Fonden, der støttede med 25.000 kr. og Jammerbugt Kommunes KFL-udvalg og Tilgængelighedspuljen 2015, der bidrog med de resterende midler, så kunne Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade den 14. november holde indvielsestale og klippe snoren, så liften kunne tages i brug.

Annagrethe Simonsen og Tove Larsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Nyvalgt blev Bent Allan Christensen og Karen Aaen, mens der var genvalg af Martha Dahl Pedersen, Peter Gundersen og Inge Pedersen.

 

Næste arrangement i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening er mandag den 14. marts på Nørhalne Skole, hvor Børge Bach vil fortælle om sin opvækst i Nørhalne – vejen til divisionsspiller i AaB – om sin erhvervs karriere – med direktørposten i AaB som den største bedrift.

 

generalforsamling  2016

 

generalforsamling 2016

 

 

 

 - o -

Sensommerfest mandag 21. september 2015

 

 

Kirsten Hedegaard Jensen besøgte Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening, hvor 120 personer var mødt frem for at høre fortællingen om ”Min mosters hotel”

 

Kirsten leverede en munter og levende fortælling om Fuglsang æraen på Biersted Hotel, nuværende Biersted Kro. Fru Johanne Fuglsang var Kirstens moster, og derfor besøgte hun og resten af familien ofte hotellet, hvorfra hun mindedes mange gode stunder, som mange af de fremmødte også kunne nikke genkendende til.

Fætrene Kresten og Thorkild Fuglsang, sønner af Niels og Johanne Fuglsang, deltog også i aftenens fest, og de kunne bidrage med yderligere kommentarer til nogle af episoderne fra og omkring deres barndomshjem. Vi sang hotellets indvielsessang fra 1937 akkompagneret af Kresten Fuglsang på harmonika.

Kirsten fortalte også om sin barndom og opvækst på ”Højbaksminde” i Biersted og om sit senere liv.

 

Efter endt skolegang blev Kirsten uddannet damefrisør. I 1965 blev hun gift med Svend Oluf Jensen og samme år grundlagde de Vestbjerg El-installationsforretning. I alle årene har Kirsten været en ”gymnastikpige”, og hun har været leder af mange gymnastikhold og er det stadigvæk.

 

Det var en meget minderig aften, hvor vi blev taget med tilbage til en tid, hvor der bl.a. kørte tog gennem Biersted, og vi hørte også om oplevelser fra den årlige ringriderfest og meget mere.

 

 

 

 

 

 

- o -

 

 

 

Fra barndommens Nørhalne til international luftfart

 

 

  

Et foredrag med lufthavnsdirektør, Søren Svendsen – en Nørhalne-dreng.

  

Det blev en overvældende succes, da Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening den 16. marts 2015 for første gang havde arrangeret et af deres årlige arrangementer på Nørhalne skole.  Med et fremmøde på ca. 150 deltagere, som kom for at høre Søren Svendsen fortælle om sin opvækst i Nørhalne og frem til i dag, hvor han er direktør for Aalborg Lufthavn, kan bestyrelsen kun være meget tilfreds.

 

Søren Svendsen stod ved indgangen til aulaen og hilste personligt på alle. Han var rigtig spændt på at se, hvem der mødte op! – Om det var nogen, han kendte fra barndommens og ungdommens dage - og kunne genkende?

 

Sørens barndoms gade er nuværende Bygaden. Han er født  i 1952 hjemme hos sine bedsteforældre i Bygaden 20. Hans bedstemor var hjemmesygeplejerske og udøvede tillige forretning i fransk  vask og strygning. Hans bedstefar var murermester.  Hans forældre er Tove og Niels-Karl Svendsen.

 

Han huskede alle de forretnings- og erhvervsdrivende, der tidligere har været i Bygaden:

 

På den ene side brugsen, købmandsgården, smed Krogh, Valdemar Larsens landejendom, Karen Madsens manufakturforretning (Nørhalnes tatol), brød Mettes brødudsalg, slagter Jørgen, vognmand Landgrebe, murermester (murer-Søren) Henning Sørensens barbersalon og den kommunale stenplads.

 

På den anden side smed-Marinus, cykelhandler Jens Peter, Kresten Pedersens tømrerværksted,  Nørhalne mejeri, Siska syerske, Svendsens landejendom, Poul Erik bageri og forsamlingshuset.

 

Hertil kommer Nørhalne Rutebiler, ejet af Holger Christensen, som havde til huse på Bakmøllevej, lige for enden af Bygaden.

 

Og ikke at forglemme Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne, som altid har været et stort aktiv for Nørhalne.

 

Han husker tilbage til de mange kammerater. Bl.a. dem han spillede musik sammen med. Han spiller stadigvæk musik. Han samler på gamle plader, specielt er det coweret, der er interessant, på gamle blade og han er ejer af lærer Nielsens gamle violin – et fantastisk klenodie.

 

Søren Svendsen var helt tilbage i ”barndommens land”  -med mange dejlige minder, oplevelser og erfaringer, som har beriget hans liv og færden.

 

Og så over til international luftfart – helt præcist til Aalborg Lufthavn, som Søren Svendsen har været en del af i mange år. Der er ingen tvivl om, at han har korpsånd, ja hans hjerte banker for Aalborg Lufthavn, som i dag er en helt fantastisk drevet virksomhed, der overstråler de øvrige lufthavne i Danmark, når vi snakker markedsføring, drift og udvikling.

 

Hvem er Aalborg Lufthavns kunder? Svaret kommer prompte fra Søren Svendsen. Det er dem, der køber billetter! – Ikke flyselskaberne.

 

Og frontpersonalet er de vigtigste medarbejdere. Det er dem kunderne møder. Dem der yder service til kunderne og møder dem i check-in. – Dette møde betyder alt i forhold til, at kunderne vender tilbage.

 

Og der kommer fortsat flere og flere kunder til Aalborg Lufthavn. Ja de kommer sågar fra andre lande for at flyve fra Aalborg.

 

Søren Svendsens tvangstanke er, at alle medarbejdere skal have samme viden om arbejdspladsen, Aalborg Lufthavn, som ledelsen og bestyrelsen har. – Først da kan de yde den allerbedste kundeservice.

 

Dette koncept er i øvrigt helt i tråd med tidligere direktør i SAS,  Jan Carlsons ide om frontmedarbejdere. Måske har Søren Svendsen lært det, da han var ansat SAS?

 

Søren er helt klart en dygtig erhvervsleder, en ildsjæl, der brænder for at gøre Aalborg Lufthavn til den bedste i Danmark, når vi snakker markedsføring, drift og udvikling.

 

Han har formået at skabe korte beslutningsveje i et fint samarbejde med bestyrelse, politikere og det øvrige erhvervsliv i Nordjylland.

 

Det kan vi være stolte af i Nordjylland!

 

  

  

Generalforsamling mandag den 16. februar 2015

 

 

 

  

Formanden for Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening Anne-Mitha Sørensen kunne i sin beretning glæde sig over, at foreningen i 2014 har haft 507 medlemmer, fordelt på 311 husstande. Det skete på foreningens generalforsamling, som foregik i kælderen på Biersted Skole.

  

Året har budt på flere forskellige arrangementer. I april holdt Inge-Lise Bach foredrag med titlen: Fra en to-værelses til en tjenestebolig i Nørhalne. Ved sensommerfesten i september fortalte Henrik Thorngaard om sin barndom og opvækst i Biersted og om sit job, som orkesterchef ved Prinsens Livregiment i Skive. Foredragets titel var: Fra Biersted til de kongelige gemakker. 

Ved årets mosefest i Biersted i juni måned var arkivet repræsenteret i et telt, hvor der var fremlagt forskellige billedmapper af både nyere og ældre dato.

  

Ved årets mosefest havde foreningen den glæde, at Tove Larsen blev udnævnt til ”Årets Bjessing 2014”. Tove Larsen har været kasserer i Lokalhistorisk Forening siden hun kom ind i bestyrelsen i marts 1997.

 

I efteråret søgte foreningen Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget om midler til indkøb af en ny kopimaskine. KFL udvalget bevilligede halvdelen af beløbet.

 

I november havde arkivet åben hus i en weekend med temaet ”husker du” og det var en stor succes.

 

I forbindelse med nedlæggelsen af Biersted Plejecenter blev Plejecenterets Vennekreds også nedlagt. Kassebeholdningen herfra blev fordelt til gavn for ældre i Biersted og Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening fik et gavebrev på 26.000. Pengene er øremærket til at etablere en lift til kælderen, så ældre og gang besværede kan komme ned i lokalerne, både i foreningens åbningstid, men også når der afvikles arrangementer. Foreningen arbejder i øjeblikket målrettet med at søge diverse fonde om yderligere økonomiske midler til lift-projektet.

  

Til bestyrelsen var der nyvalg af Wanda Præstegaard og Poul Svendsen fra Nørhalne samt genvalg til Anne-Mitha Sørensen.

 

Derudover består bestyrelsen af Martha Dahl Pedersen, Peter Gundersen, Inge Pedersen og Annagrethe Simonsen. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

 

Tove Larsen ønskede efter 18 år på kassererposten at udtræde af bestyrelsen. Tove Larsen overtager i stedet Wanda Præstegaards post som 1. suppleant. Frank Bæhrenz blev genvalgt til 2. suppleant, mens der var genvalg af Dorthe Vad og Ejvind Jensen som revisorer.

  

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og hjemmebag inden en til lejligheden nydannet trio tog over med musikalsk underholdning. Det var Per Ohlendorff guitar og sang. Leif Sørensen på klarinet og Jørgen Pedersen på keyboard. Repertoiret spændte over populær swing musik, fremført på både dansk og engelsk. De fremmødte havde rig lejlighed til at synge med på velkendte sange. Der var stående applaus til trioen og ekstra nummeret var temaet fra Matador, der blev fremført så melodisk, at man næsten for sine øjne kunne se Fernando Møge og Misse være til stede i det lokalhistoriske arkiv.

  

Næste arrangement i Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening er mandag den 16. marts, hvor Aalborg Lufthavns direktør Søren Svendsen holder foredrag på Nørhalne Skole med titlen: Fra barndommens Nørhalne til international luftfart.

 

 

 

  

 

Flere artikler...
images2
img_2008
img_2012
img_2016
img_2019
img_2022
img_2024
img_2026
img_2027
img_2032
img_2035