Forside Jammerbugt Forside Aabybro

 

 

Velkommen til Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening  

  Foreningens formål er:                                                                

   · at fremme og styrke den almene interesse for Aaby Sogns historie, samt drive et arkiv.

   · at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelse, trykt materiale og andre data med

     tilknytning til Aaby Sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid

   · at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed

 

Foreningen modtager gerne gamle fotos og dokumenter, det vil sige dåbsattester, ejendomspapirer, regnskaber,
dagbøger, protokoller, kærestebreve (de kan båndlægges) eller andre former for papirer, lydbånd, videobånd m.v. til sortering og arkivering. Herved kan mange værdifulde oplysninger gemmes for eftertiden.

 

 

 

 

Arkivet har åbent for besøgende alle TIRSDAGE (hverdage) kl. 14.00 - 17.00 fra 1. april 2017.

Nyheder Aabybro

Generalforsamling 22. marts 2018

 

Aftenen indledtes med velkomst ved Svend Andersen, dernæst fællessang og en oplæsning af en historie på dialekt ved Dorthe Vad.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse - på valg:

 - Svend Andersen

 - Anne Sofie Spliid Klemar

 - Dorthe Vad

6. Valg af suppleanter

7. Valg af to revisorer

8. Kontingent

9. Eventuelt

 

  1. Christian Jensen valgtes til dirigent.

  2. Svend Andersen berettede om indvielsen i april, om plusser og minusser ved vort nye domicil, efterskolens 140 års fødselsdag, efterårets arrangement med Ejner Bering, infotavlerne ved Skeelslundbroen og mejeriet, bidrag til bogen af Børge Møllers: Vor egen lille krig, omtale af Bavnens indhold, vi er kommet på facebook, omtale af Arkibas, Jon Nielsens filmmateriale og ikke mindst filmfremviseren, og ros til Charles.

  3. Regnskab. Kassereren fremlagde regnskabet: Foreningens kassebeholdning pr. 1/1-18 er 36907,00 kr.

  4. Ingen.

  5. Svend Andersen, Anne Sofie og Esben Jensen blev valgt til bestyrelsen.

  6. Dorthe Vad og Erna Mølgaard blev valgt som suppleanter.

  7. Birgit Pedersen og Anne Marie Pedersen blev valgt som revisorer.

  8. Kontingent er uforandret.

  9. Intet.

  

Efter generalforsamlingen fortalte Jens Erik Grøn om sin opvækst i Aabybro.

Herefter var der et traktement bestående af ost, vin og kaffe. Aftenen sluttede med fællessang.

Der var et fremmøde på 40 personer, og bestyrelsen kunne notere sig, at aftenen havde været en succes og meget hyggelig.