Forside Jammerbugt Forside Aabybro

 

 

Velkommen til Aaby Sogns Lokalhistoriske Forening  

  Foreningens formål er:                                                                

   · at fremme og styrke den almene interesse for Aaby Sogns historie, samt drive et arkiv.

   · at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelse, trykt materiale og andre data med

     tilknytning til Aaby Sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid

   · at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed

 

Foreningen modtager gerne gamle fotos og dokumenter, det vil sige dåbsattester, ejendomspapirer, regnskaber,
dagbøger, protokoller, kærestebreve (de kan båndlægges) eller andre former for papirer, lydbånd, videobånd m.v. til sortering og arkivering. Herved kan mange værdifulde oplysninger gemmes for eftertiden.

 

 

 

 

Arkivet har åbent for besøgende alle TIRSDAGE (hverdage) kl. 14.00 - 17.00 fra 1. april 2017.

Nyheder Aabybro

Generalforsamling

Generalforsamlingen er dette forår fastsat til at finde sted i Aabybro Efterskoles afdeling på Kærvej TORSdag den 22. marts 2018, kl. 19:30. Dagsorden er ifølge vedtægterne og vil være at finde i foreningens årsskrift BAVNEN, som vil blive omdelt til foreningens medlemmer primo marts

Efter generalforsamlingen:

Jens Erik Grøn vil fortælle om sin opvækst i Aabybro med reference til det, som han har fortalt i "Barn af Vendsyssel".

 

Foreningen vil som vanligt være vært ved et let traktement, i år ost og rødvin efterfulgt af en kop kaffe og en småkage.

 

Det er småt med nyheder - som en besøgende sagde forleden tirsdag. Jo, men foreningen lever - efter veloverstået flytning og festlig indvielse af de nye lokaler - et "stille" liv med åbningstid hver tirsdag fra 14-17. Det skal dog fremhæves, at der sjældent forløber en tirsdag eftermiddag - uden, at der er besøgende. Det er bestyrelsen naturligvis taknemmelig for og håber, at besøgstallet vil fortsætte sin positive udvikling. Bestyrelsen ser frem til en velbesøgt generalforsamling.