Forside Jammerbugt Forside Vedsted


Foreningens formål er at indsamle, registrere og arkivere skriftligt
og fotografisk materiale af lokalhistorisk interesse.

  

 Vi har nu flere tusinde billeder, mange arkivalier
og mange små effekter af historisk værdi.

  

 Foreningen har overtaget lokaler på Ulveskov Skole (Vedsted Centralskole) til arkivalier, fotos m.m. Desuden ligger arkivet inde med en større samling redskaber og andre museumsgenstande fra lokalområdet.

   

  Der er åbent i det nye lokale på Ulveskov Skolen 

2. lørdag hver måned mellem 9:30 - 11:30

  

 

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Nyheder Vedsted.

Generalforsamling

Referat fra Generalforsamling.

Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn d. 14. feb. 2017.

P. 1. Valg af dirigent : Aage Ravn blev valgt.

Aage Ravn orienterede om at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Dagsorden blev herunder godkendt.

P.2  Formandens beretning:  Sonja orienterede om medlemstallet der var 173 medlemmer.

Årets udflugt gik til egnssamlingen i Saltum,
hvor der var åben i alle værksteder og stuer. Efterfølgende blev den medbragte mad spist krydret med fornøjelig snak over bordet.

11. juni var der udstilling til byfesten hvor temaet var konfirmation gennem tiden, den indeholdt både billeder og tøj.

9. okt. havde vi en foredragseftermiddag på  skolen til vores åbent hus dag, to tidligere undervisere Mona Poulsen og Birgit Lassen fortalte om skolens historie og dens betydning for byen, Marianne Andersen fortalte om forældreforeningen.

Der skal nævnes at foreningen har fået sløjdlokalet i kælderen, så nu kan de sidste ting flyttes fra Hjorths hus når lokalet er klar.

Vi har i årets løb modtaget meget spændende materiale.

P.3  Kassereren fremlægger regnskab

Regnskabet blev godkendt.

P.4  Indkomne forslag. Ingen

P.5. Valg af bestyrelse og suppleanter : på valg er Niels Erik Thomsen,Michael Thøgersen,Ruth Poulsen

Alle modtog genvalg og blev valgt.

Suppleant på valg er : Herdis Gregersen som ikke ønskede genvalg

Aage Ravn blev valgt som ny suppleant.

P.6 Valg af billagskontrolant og stedfortræder. på valg er  Chr. O. jensen,

På valg som stedfortræder er Anne Mie Pedersen.

Ovenstående kandidater blev genvalgt.

P.7. Fastsættelse af kontingent: Kontingenten er fortsat 25 kr pr. person.

P.8 Evt. Der blev talt lidt om udfordringer med at benytte hjemmesiden, der blev vist en tilgang til siden.

Aftenens foredragsholder var cand. mag. Ketty Johansson, som i flot stil fortalte de fremmødte om skudehandel til og fra Norges og Jammerbugtens kyster.