Forside Jammerbugt Forside Vedsted


Foreningens formål er at indsamle, registrere og arkivere skriftligt
og fotografisk materiale af lokalhistorisk interesse.

  

 Vi har nu flere tusinde billeder, mange arkivalier
og mange små effekter af historisk værdi.

  

 Foreningen har overtaget lokaler på Ulveskov Skole (Vedsted Centralskole, Gl. Landevej 70, Birkelse) til arkivalier, fotos m.m. Desuden ligger arkivet inde med en større samling redskaber og andre museumsgenstande fra lokalområdet.

   

  Der er åbent i det nye lokale på Ulveskov Skolen 

2. lørdag hver måned mellem 9:30 - 11:30

  

 

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Nyheder Vedsted.

generalforsamling

Lokalhistorisk Forening for Vedsted og Omegn.

Referat  fra generalforsamling d. 18 feb. 2020.

Der blev budt velkommen af formanden Sonja Thøgersen,  første punkt på dagsorden valg af dirigent det blev Annemie Pedersen.

 derefter var det formandens beretning ved Sonja Thøgersen.:Der er 169 medlemmer,modtaget midler fra kultur-fritid og landdistriktsudvalget til :

Aflåseligt skab,pc, printer,skanner og camera.Søgt og modtaget midler fra SE vækstmidler til gardiner og opsætning.

Sommerudflugt til bryggerimuseet i Fjerritslev.Udstilling af gamle skolebøger til byfesten.Åbent hus arragement i oktober med Annemie Pedersen som foredragsholdermed temaet Birkelse plejecenters vennekreds igennem 25 år.

Bestyrelsen været på kursus,der arbejdes i arkivet hver mandag fra kl. 9-12 der ønskes hjælp af medlemmer.

arkivet har åbent d. anden lørdag i hvert måned fra kl.9.30 til 11.30.

Beretningen blev godkendt.

Kasseren Niels Erik Thomsen fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag :ingen

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Jessie Dige Ottesen og Mariane Andersen :genvalg

Erik Ravn og Sonja Thøgersen ønsker ikke genvalg.Nye blev Erik Beith og Magdalene Kragbæk.

Valg af suppleant  :Helle Mogensen ønsker ikke genvalg ny blev Inge Nørmølle.

Billagskontrolant og stedfortræder;Annemie Pedersen og Edith Gregersen,genvalg til begge.

Fastsættelse af kontingent : Uændret 25 kr pr. person.

Evt: der blev ytret ønske om kasse til oplysninger om billeder som hænger på plejecenteret.

Sonja og Erik blev takket for deres arbejde i bestyrelse i mange år.

Efter generalforsamlingen fortalte Klaus Kristiansen om sin dagligdag på gården "Solbakken" og fundet af det nedstyrtede Messerschmidt fly,som gav meget opmærksomhed.